Parkeerbeheer voor professionals service

Onze steden zullen in de nabije toekomst voor steeds meer uitdagingen staan, zowel op ecologisch, als op sociaal-economisch, als op leefmilieu vlak, voor de verbetering van de levenskwaliteit.  De steden zullen zich moeten aanpassen om een steeds groeiende bevolking te kunnen huisvesten zonder af te doen aan de verbetering van de levenskwaliteit en het respect voor het milieu.

GEDEELDE PARKEERPLAATSEN

Aangezien ruimte een schaars goed is, zal het steeds waardevoller worden en zal beter gebruikt en gedeeld moeten worden. De ruimte die door de wegen wordt ingenomen, zal bijvoorbeeld heringedeeld worden. Parkeerplaatsen langs de wegen zullen verdwijnen en vervangen worden door o.a. plantsoenen of extra brede fietspaden om de zachte mobiliteit te bevorderen. Dit alles met het oog op het ontwikkelen van een betere levensomgeving.

Bij het optimaliseren van het gebruik van onze hulpbronnen door de bebouwde oppervlaktes beter te delen, zal het gebruik van deelauto's bijdragen aan het aanpakken van zowel de mobiliteitsproblemen als de sociaal-economische en de milieuproblemen.

Het delen van parkeerplaatsen en het beheer van deze gedeelde parkeerplaatsen zal steeds belangrijker worden!

U zoekt een firma die gespecialiseerd is in het beheer van deelparking? MyflexiPark is de specialist! Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of bel ons op +32 2 899 73 73.

 

INTELLIGENT PARKEERBEHEER

Aan de andere kant zien we vandaag de dag ook dat er te veel mensen tegelijkertijd door de stad rijden zonder dat dit echt nodig is. Het oplossen van dit probleem zal de daadwerkelijke invoering van verschillende maatregelen vereisen. We moeten onder andere goed nadenken over onze verplaatsingen, dat we niet alles 'automatisch' met de auto doen, en over het aanpakken van het parkeervraagstuk. In vele steden zijn reeds verschillende initiatieven in die richting genomen. De regio Brussel-Hoofdstad is dit één van de objectieven van Cobrace.

Alles begint met onze verplaatsingen. We moeten onze parkings intelligent maken.

Eigenaren van privé-parkings hebben de mogelijkheid om de vrijeparkeerplaatsen te delen met gebruikers die momenteel geen toegang hebben, terwijl de veiligheid gewaarborgt blijft dankzij de installatie van intelligente parkeersensoren die toegang geven en de bewaking van de gebouwen mogelijk maakt.

 

 

HET parkeerBEHEER VAN MyflexiPark

De missie van MyflexiPark is om bij te dragen aan de mobiliteit en de kwaliteit van het stadsleven. Een autovrije stad zal in de nabije toekomst niet realistisch zijn. Daarentegen kunnen we het delen van de beschikbare ruimte wel verbeteren. De MyflexiParkBox-service werd ontwikkeld juist om het parkeerbeheer van zakelijke, gemeenschappelijke en onroerend goed professionals niet alleen te optimaliseren maar ook te automatiseren om:

 • een beveiligde ruimte voor fietsen te creëren en deze ter beschikking te stellen. 

U wenst vrijblijvend bijkomende informatie inzake onze producten en service rond het beheer van uw parking in te winnen? Aarzel niet langer en contacteer ons nu.

 

 

Het beheer van de elektrische laadpalen

MyflexiPark helpt bedrijven in het beheer van de overgang naar een elektrisch wagenpark dankzij een flexibele totaal oplossing voor de installatie en het beheer van hun laadpalen. Wij zijn de experts in het uitrusten en leveren van de benodigde apparatuur om uw project goed uit te voeren.
De ontwikkelde MyflexiPark-service helpt u bij het optimaliseren en het volledig automatiseren van het beheer en het opladen van de autobatterijen, waardoor er :

 • een eenvoudig beheer en controle over het opladen voor uw medewerkers is:

 

 

 

 • de mogelijkheid bestaat om de laadpalen publiekelijk toegankelijk te maken;
 • verschillende prijzen voor elke doelgroep berekend kunne worden en tegelijkertijd een bijkomend onderscheid gemaakt kan worden tussen het tarief voor uw medewerkers en het publiek in the algemeen;
 • een automatisering is van uw boekhoudprocessen met betrekking tot het elektrisch laden;
 • een integratie is met uw IT-systeem en andere ERP-software.

De verschillende stappen in een project zijn :

 1. Het graven van de geulen
 2. Het leggen van de nodige bedrading
 3. Een eventuele bestrating
 4. De installatie van de laadcentrale
 5. De installatie van de laadpalen
 6. De certificering van uw installatie
 7. De configuratie van het platform naargelang uw parameters
 8. Het trainen of coachen van uw medewerkers

Elk project is anders, maar onze producten zijn te personaliseren.
Dus neem met ons contact op om ook voor u een oplossing op maat te vinden naargelang uw behoeften.

 

 

OP ZOEK NAAR EEN PARKEERPLAATS?

Onze beschikbare parkings liggen op strategische plaatsen. 

Ontdek bijvoorbeeld de MyflexiPark parking aan de luchthaven van Charleroi:

... of aan de luchthaven van Brussel/Zaventem:

... of aan het Brussel-Zuid Station:

U bent op zoek naar een parkeerplaats in de nabijheid van uw bureau ..., contacteer-ons!

 

Samengevat en in foto's